Besluit van 29 november 2001 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 1 november 2001 (Stb. 2001, 533), houdende regels inzake de vervanging van verloren of verminkte akten van de burgerlijke stand

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 22 november 2001, Directie Wetgeving, nr. 5134089/01/6;

Gelet op artikel III van de wet van 1 november 2001 houdende regels inzake de vervanging van verloren of verminkte akten van de burgerlijke stand (Stb. 2001, 533);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 1 november 2001, houdende regels inzake de vervanging van verloren of verminkte akten van de burgerlijke stand, treedt in werking met ingang van 15 december 2001.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 november 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Uitgegeven de zesde december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven