Besluit van 20 november 2001, houdende vaststelling van de datum van inwerktreding van de Wet arbeid en zorg en de Invoeringswet arbeid en zorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw mr. A. E. Verstand-Bogaert, van 15 november 2001, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/RV/01/78848;

Gelet op artikel 8:2 van de Wet arbeid en zorg en artikel XXXVI van de Invoeringswet arbeid en zorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet arbeid en zorg en de Invoeringswet arbeid en zorg treden in werking met ingang van 1 december 2001.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 november 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. E. Verstand-Bogaert

Uitgegeven de negenentwintigste november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven