Besluit van 6 november 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 mei 2001, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 tot opneming van de mogelijkheid van tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid bij verstoring van de olie-aanvoer (Stb. 258)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 31 oktober 2001, nr. CDJZ/WBI/2001-1356, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het koninklijk besluit van 22 mei 2001, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 tot opneming van de mogelijkheid van tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid bij verstoring van de olie-aanvoer (Stb. 258);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het koninklijk besluit van 22 mei 2001, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 tot opneming van de mogelijkheid van tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid bij verstoring van de olie-aanvoer (Stb. 258), treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 november 2001

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven