Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2001, 482Wet

Rijkswet van 27 september 2001, houdende aanpassing van rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de rijkswetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde18   Nederlandse guldenseuro
2.Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde91 eerste bedragf 650€ 295
3.Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde91 tweede bedragf 540€ 246
4.Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde91 derde bedragf 400€ 182

HOOFDSTUK II MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

BUITENLANDSE ZAKEN
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Wet op de Kanselarijrechten 194821 B f 100,00€ 45,38
2.Wet op de Kanselarijrechten 194812 B Nederlandse munteuro
3.Wet op de Kanselarijrechten 194812 C Nederlandse munteuro
4.Wet op de Kanselarijrechten 194813 A zesduizend gulden€ 2 722,68
5.Wet op de Kanselarijrechten 194815 B in Nederlandse en buitenlandse muntin euro en buitenlandse munt
6.Wet op de Kanselarijrechten 1948171A Nederlandse of andere munteuro of andere munt
7.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 1 f 2,50€ 1,13
8.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 2eerste bedragf 10€ 4,54
9.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 2tweede bedragf 20€ 9,08
10.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 3eerste bedragf 10€ 4,54
11.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 3tweede bedragf 20€ 9,08
12.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 4eerste bedragf 10€ 4,54
13.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 4tweede bedragf 20€ 9,08
14.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 5eerste bedragf 5€ 2,27
15.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 5tweede bedragf 10€ 4,54
16.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 6eerste bedragf 1€ 0,45
17.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 6tweede bedragf 2€ 0,91
18.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 7eerste bedragf 15€ 6,81
19.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 7tweede bedragf 20€ 9,08
20.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 8eerste bedragf 2,50€ 1,13
21.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 8tweede bedragf 5€ 2,27
22.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 9eerste bedragf 2,50€ 1,13
23.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 9tweede bedragf 5€ 2,27
24.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 10eerste bedragf 5€ 2,27
25.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 10tweede bedragf 10€ 4,54
26.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 11eerste bedragf 5€ 2,27
27.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 11tweede bedragf 10€ 4,54
28.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 12eerste bedragf 5€ 2,27
29.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 12tweede bedragf 10€ 4,54
30.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 13eerste bedragf 2,50€ 1,13
31.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 13tweede bedragf 5€ 2,27
32.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 14eerste bedragf 10€ 4,54
33.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 14tweede bedragf 20€ 9,08
34.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 15eerste bedragf 2,50€ 1,13
35.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 15tweede bedragf 5€ 2,27
36.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 16eerste bedragf 5€ 2,27
37.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 16tweede bedragf 10€ 4,54
38.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 17eerste bedragf 2,50€ 1,13
39.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 17tweede bedragf 5€ 2,27
40.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 18eerste bedragf 2€ 0,91
41.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 18tweede bedragf 4€ 1,82
42.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 19eerste bedragf 1€ 0,45
43.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 19tweede bedragf 2€ 0,91
44.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 20eerste bedragf 2,50€ 1,13
45.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 20tweede bedragf 5€ 2,27
46.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 21 f 2€ 0,91
47.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 22 f 1€ 0,45
48.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 23 f 1,50€ 0,68
49.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 24 f 2,50€ 1,13
50.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 25 f 5€ 2,27
51.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 26 f 0,50€ 0,23
52.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 27 f 0,50€ 0,23
53.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 28 f 0,50€ 0,23
54.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 29eerste bedragf 15€ 6,81
55.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 29tweede bedragf 2€ 0,91
56.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 30eerste bedragf 5€ 2,27
57.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 30tweede bedragf 2€ 0,91
58.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 31eerste bedragf 15€ 6,81
59.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 31tweede bedragf 2€ 0,91
60.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 32, onder Aeerste bedragf 5€ 2,27
61.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 32, onder A,tweede bedragf 2€ 0,91
62.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 32, onder Beerste bedragf 15€ 6,81
63.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 32, onder Btweede bedragf 2€ 0,91
64.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 33 f 15€ 6,81
65.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 34 f 15€ 6,81
66.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 35 f 10€ 4,54
67.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 36 f 10€ 4,54
68.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 37, onder A f 100€ 45,38
69.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 37, onder B f 175€ 79,41
70.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 37, onder C f 250€ 113,45
71.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 41 f 5€ 2,27
72.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 42 f 20€ 9,08
73.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 43 f 15€ 6,81
74.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 51 f 10€ 4,54
75.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 52 f 5€ 2,27
76.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 54 f 5€ 2,27
77.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 55 f 5€ 2,27
78.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 57 f 5€ 2,27
79.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 58 f 5€ 2,27
80.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 59 f 5€ 2,27
81.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 60 f 5€ 2,27
82.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 61, onder B f 5€ 2,27
83.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 62 f 5€ 2,27
84.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 63 f 5€ 2,27
85.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 64, onder B f 5€ 2,27
86.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 65 f 5€ 2,27
87.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 66, onder B f 2,50€ 1,13
88.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 71 f 2,50€ 1,13
89.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 72 f 5€ 2,27
90.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 73 f 5€ 2,27
91.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 81 f 5€ 2,27
92.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 82 f 2,50€ 1,13
93.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 83 f 1,50€ 0,68
94.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 84 f 2,50€ 1,13
95.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 85 f 5€ 2,27
96.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 86 f 10€ 4,54
97.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 87 f 5€ 2,27
98.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 88 f 5€ 2,27
99.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 89 f 5€ 2,27
100.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 90 f 10€ 4,54
101.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 91 f 5€ 2,27
102.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 92 f 5€ 2,27
103.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 105 f 20€ 9,08
104.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 121 f 5€ 2,27
105.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 121a f 2,50€ 1,13
106.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 122 f 1,50€ 0,68
107.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 123eerste bedragf 0,75€ 0,34
108.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 123tweede bedragf 7,50€ 3,40
109.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 124eerste bedragf 0,15€ 0,07
110.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 124tweede bedragf 1,50€ 0,68
111.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 124a f 10€ 4,54
112.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 124b f 5€ 2,27
113.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 125 f 5€ 2,27
114.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 131, onder A f 2,50€ 1,13
115.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 131, onder B f 5€ 2,27
116.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 132, onder A f 600€ 272,27
117.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 132, onder Beerste bedragf 100€ 45,38
118.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 132, onder Btweede bedragf 0,05€ 0,02
119.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 132, onder Bderde bedragf 5€ 2,27
120.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 132, onder C f 2,50€ 1,13
121.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 133 f 2,50€ 1,13
122.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 134 f 2,50€ 1,13
123.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 135 f 2,50€ 1,13
124.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 136 f 2,50€ 1,13
125.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 137 f 1,50€ 0,68
126.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 138 f 2,50€ 1,13
127.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 139 f 2,50€ 1,13
128.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 141 f 10€ 4,54
129.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 142 f 10€ 4,54
130.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 143 f 10€ 4,54
131.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 151 f 10€ 4,54
132.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 152 f 10€ 4,54
133.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 153 f 10€ 4,54
134.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 154 f 10€ 4,54
135.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 155 f 10€ 4,54
136.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 156, onder A f 10€ 4,54
137.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 156, onder B, I f 3 000€ 1 361,34
138.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 156, onder B, II f 10 000€ 4 537,80
139.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 156, onder B, III f 25 000€ 11 344,51
140.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 161, onder B f 5€ 2,27
141.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 162 f 5€ 2,27
142.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 163 f 5€ 2,27
143.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 164 f 5€ 2,27
144.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 165, onder A f 5€ 2,27
145.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 166, onder A f 250€ 113,45
146.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 166, onder B, IIeerste bedragf 1€ 0,45
147.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 166, onder B, IItweede bedragf 2,50€ 1,13
148.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 167 f 5€ 2,27
149.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 168 f 5€ 2,27
150.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 169 f 5€ 2,27
151.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 171 f 5€ 2,27
152.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 172 f 10€ 4,54
153.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 173 f 5€ 2,27
154.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 174, onder A f 300€ 136,13
155.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 174, onder B f 100€ 45,38
156.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 181, onder I f 1 000€ 453,78
157.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 181, onder II f 10 000€ 4 537,80
158.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 181, onder III f 30 000€ 13 613,41
159.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 181, onder IV f 50 000€ 22 689,01
160.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 181, onder V f 100 000€ 45 378,02
161.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 181, onder VIeerste bedragf 1€ 0,45
162.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 181, onder VI tweede bedrag f 250€ 113,45
163.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 182 f 2,50€ 1,13
164.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 183 f 5€ 2,27
165.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 185, onder B f 5€ 2,27
166.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 186, onder B f 40€ 18,15
167.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 187, onder B f 20€ 9,08
168.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 188 f 10€ 4,54
169.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 191, onder B f 2,50€ 1,13
170.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 192, onder B f 1€ 0,45
171.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 193, onder B f 1€ 0,45
172.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 194, onder Aeerste bedragf 100€ 45,38
173.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 194, onder Atweede bedragf 0,50€ 0,23
174.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 201 f 5€ 2,27
175.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 202 f 5€ 2,27
176.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 203 f 5€ 2,27
177.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 211 f 5€ 2,27
178.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 212 f 5€ 2,27
179.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 213 f 2€ 0,91
180.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 214 f 2€ 0,91
181.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 215 f 7€ 3,18
182.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 216 f 7€ 3,18
183.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 217, onder B f 3,50€ 1,59
184.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 221 f 3€ 1,36
185.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 222 f 4€ 1,82
186.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 223 f 2€ 0,91
187.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 224, onder A f 2€ 0,91
188.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 224, onder B f 5€ 2,27
189.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 225 f 1€ 0,45
190.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 231, onder B, I f 2,50€ 1,13
191.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 231, onder B, II f 2,50€ 1,13
192.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 232 f 15€ 6,81
193.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 233 f 5€ 2,27
194.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 234, onder A f 2,50€ 1,13
195.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 234, onder B f 5€ 2,27
196.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 235 f 5€ 2,27
197.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 236 f 10€ 4,54
198.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 241 f 2,50€ 1,13
199.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 242 f 2,50€ 1,13
200.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 243 f 5€ 2,27
201.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 244 f 2,50€ 1,13
202.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 245 f 5€ 2,27
203.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 246, onder B f 2,50€ 1,13
204.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 247 f 5€ 2,27
205.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 248 f 0,50€ 0,23
206.Wet op de Kanselarijrechten 194818 Post 249 f 2,50€ 1,13
207.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 254 f 2€ 0,91
208.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 256 f 3€ 1,36
209.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 258 f 5€ 2,27
210.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 259 f 3€ 1,36
211.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 261 f 3€ 1,36
212.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 262 f 5€ 2,27
213.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 263 f 10€ 4,54
214.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 266, onder A f 3€ 1,36
215.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 266, onder B f 3€ 1,36
216.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 266, onder C f 3€ 1,36
217.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 266, onder D f 3€ 1,36
218.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 266, onder E f 3€ 1,36
219.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 266, onder F f 3€ 1,36
220.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 266, onder G f 5€ 2,27
221.Wet op de Kanselarijrechten 194819 Post 266, onder H f 5€ 2,27
222.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 271 f 3€ 1,36
223.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 272 f 25€ 11,34
224.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 273 f 15€ 6,81
225.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 274 f 2,50€ 1,13
226.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 275 f 2,50€ 1,13
227.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 276 f 10€ 4,54
228.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 277 f 4€ 1,82
229.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 278 f 15€ 6,81
230.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 279 f 15€ 6,81
231.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 280 f 2€ 0,91
232.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 281eerste bedragf 15€ 6,81
233.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 281tweede bedragf 2€ 0,91
234.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 282, onder A, Ieerste bedragf 2 000€ 907,56
235.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 282, onder A, Itweede bedragf 20€ 9,08
236.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 282, onder A, II f 5 000€ 2 268,90
237.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 282, onder A, III f 10 000€ 4 537,80
238.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 282, onder A, IV f 30 000€ 13 613,41
239.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 282, onder A, V f 100 000€ 45 378,02
240.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 282, onder B f 15€ 6,81
241.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 283 f 8€ 3,63
242.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 284 f 3€ 1,36
243.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 285, onder I f 3 000€ 1361,34
244.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 285, onder II  f 10 000€ 4537,80
245.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 285, onder III f 25 000€ 11 344,51
246.Wet op de Kanselarijrechten 194820 Post 287 f 0,50€ 0,23
247.Wet op de Kanselarijrechten 194821   f 1€ 0,45
248Wet op de Kanselarijrechten 194822 Post 292 f 2,50€ 1,13

HOOFDSTUK III MINISTERIE VAN DEFENSIE

Enig artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

DEFENSIE
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1Marinescheepsongevallenwet 1935,3 53123   zeshonderd gulden€ 270, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 600 onderscheidenlijk AWG 600
2Marinescheepsongevallenwet 1935, 53124   zestig gulden€ 27, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 60 onderscheidenlijk AWG 60
3Marinescheepsongevallenwet 1935, 53125   driehonderd gulden€ 135, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 300 onderscheidenlijk AWG 300
4Marinescheepsongevallenwet 1935, 53126   vijfduizend gulden€ 2250, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 5000 onderscheidenlijk AWG 5000
5.Vervallen      
6Wet militair tuchtrecht4431eerste bedrag twee gulden en vijftig cents€ 2
7Wet militair tuchtrecht431tweede bedrag honderd gulden€ 45. In de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk in Aruba zijn deze bedragen ANG 10 en ANG 100, onderscheidenlijk AWG 10 en AWG 100
8.Wet militair tuchtrecht432  tweehonderd gulden€ 90, dan wel ANG 200 onderscheidenlijk AWG 200,
9Wet militair tuchtrecht433 eerstetweehonderd gulden€ 90, dan wel ANG 200 onderscheidenlijk AWG 200
10.Wet militair tuchtrecht433 tweedezeshonderd gulden€ 270, dan wel ANG 600 onderscheidenlijk AWG 600,
11.Wet militair tuchtrecht453  een gulden€ 0,45, dan wel ANG 1 onderscheidenlijk AWG 1
12.Wet militair tuchtrecht501  75 gulden€ 35, dan wel ANG 75 onderscheidenlijk AWG 75

HOOFDSTUK IV MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Enig Artikel

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

ECONOMISCHE ZAKEN
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Rijksoctrooiwet5451  vijftienhonderd gulden€ 675, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 1500, onderscheidenlijk AWG 1500
2.Rijksoctrooiwet461  vijftienhonderd gulden€ 675, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 1500, onderscheidenlijk AWG 1500

HOOFDSTUK V MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Artikel 1

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

VERKEER EN WATERSTAAT
ABCDEFGH
NrWetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1.Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart6261  honderdduizend gulden€ 45 000, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 100 000 onderscheidenlijk AWG 100 000
2.Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart262  vijftigduizend gulden€ 22 500, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 50 000 onderscheidenlijk AWG 50 000
3.Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart271  honderdduizend gulden€ 45 000, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 100 000 onderscheidenlijk AWG 100 000
4.Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart272  vijftigduizend gulden€ 22 500, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 50 000 onderscheidenlijk AWG 50 000
5.Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart28   tienduizend gulden€ 4 500, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 10 000 onderscheidenlijk AWG 10 000
6.Schepenwet7571 eerstevijfentwintigduizend gulden€ 11 250, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 25 000 onderscheidenlijk AWG 25 000
7.Schepenwet571 tweedevijfentwintigduizend gulden€ 11 250, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ANG 25 000 onderscheidenlijk AWG 25 000
8.Schepenwet572 eerstetienduizend gulden€ 4 500, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 10 000 onderscheidenlijk AWG 10 000
9.Schepenwet572 tweedevijfduizend gulden€ 2 250, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 5 000 onderscheidenlijk AWG 5 000
10.Schepenwet58   tienduizend gulden€ 4 500, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 10 000 onderscheidenlijk AWG 10 000
11.Wet behoud scheepsruimte 1939851  tienduizend gulden€ 4 500, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 10 000 onderscheidenlijk AWG 10 000
12.Wet behoud scheepsruimte 193952  vijfduizend gulden€ 2 250, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 5 000 onderscheidenlijk AWG 5 000
13.Wet behoud scheepsruimte 193961  tienduizend gulden€ 4 500, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 10 000 onderscheidenlijk AWG 10 000
14.Wet behoud scheepsruimte 193962  vijfduizend gulden€ 2 250, dan wel indien de geldboete wordt opgelegd door de strafrechter in de Nederlandse Antillen of Aruba, een geldboete van ten hoogste ANG 5 000 onderscheidenlijk AWG 5 000

Artikel 2

Artikel 31 van de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart vervalt.

Artikel 3

Artikel 59 van de Schepenwet vervalt.

HOOFDSTUK VI OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 1

Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge deze wet of een ander wettelijk voorschrift in verband met de vervanging van de gulden door de euro wordt gewijzigd, is artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 3

Deze wet wordt aangehaald als: Rijkswet aanpassing rijkswetten euro.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2001

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de eerste november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

1 Stb. 1940, 100, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 22 december 1993, Stb. 692.

2 Stb. 1948, J 481, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 15 december 1995, Stb. 167.

3 Stb. 1935, 531, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 22 juni 1994, Stb. 574.

4 Stb. 1990, 367, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 2 juni 1999, Stb. 343.

5 Stb. 1995, 52, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 april 2001, Stb. 180.

6 Stb. 1972, 416, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 6 november 1997, Stb. 511.

7 Stb. 1932, 86, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 6 november 1997, Stb. 558.

8 Stb. 1939, 636, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 6 november 1997, Stb. 511.


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2000/2001, 27 473 (R 1668).

Handelingen II 2000/2001, blz. 5424–5426; 5501.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 473 (R 1668) (327, 327a).

Handelingen I 2001/2002, blz. 2.