Besluit van 20 januari 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 7 september 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (taakstraffen) en het Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 januari 2001 Directie Wetgeving, nr. 5074619/01/6;

Gelet op artikel V van de wet van 7 september 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (taakstraffen) en artikel 27 het Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL 1

De wet van 7 september 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (taakstraffen) treedt in werking met ingang van 1 februari 2001, met uitzondering van artikel I, onderdeel K.

ARTIKEL 2

Het Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen treedt in werking met ingang van 1 februari 2001.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 januari 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de dertigste januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven