Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2001, 384AMvB

Besluit van 23 juli 2001 tot vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in de artikelen 12.1, eerste lid, 12.3, 12.4 en 12.9, eerste, tweede en derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 11 juli 2001, nr. 2001/17574 (6085/6086), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 12.1, eerste lid, 12.3, 12.4 en 12.9, eerste, tweede en derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het tijdstip, bedoeld in de artikelen 12.1, eerste lid, 12.3 en 12.4 van de Wet studiefinanciering 2000, is telkens 1 januari 2002.

Artikel 2

Het tijdstip, bedoeld in artikel 12.9, eerste, tweede en derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000, is telkens 1 januari 2003.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 23 juli 2001

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals