Besluit van 4 augustus 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 juni 2000 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van statuten van naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 283)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 juli 2001, no. 5110478/01/6;

Gelet op artikel III van de Wet van 22 juni 2000 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van statuten van naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 283);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ENIG ARTIKEL

De Wet van 22 juni 2000 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van statuten van naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 283) treedt in werking op 1 september 2001.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 augustus 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zestiende augustus 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven