Wet van 13 december 2000 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de naam van de Verzekeringskamer te wijzigen in Pensioen- & Verzekeringskamer teneinde tot uitdrukking te brengen dat zij toezichthouder is zowel op verzekeraars als op pensioenfondsen, alsmede de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer op enkele punten nader te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf1 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in:

a. de artikelen 1, onderdeel n, 2, eerste en tweede lid, 3, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, aanhef, 6, eerste tot en met vierde lid, 8, eerste lid en tweede lid, aanhef, 11, 12, eerste lid, aanhef, 13, 14, 15, eerste en tweede lid, 16, aanhef, 17, vierde tot en met zesde lid, 18, eerste en tweede lid,19, 21, eerste en tweede lid, 22, tweede lid, 23, tweede en vierde lid, 27, eerste en tweede lid, derde lid, aanhef en onderdelen a en b, vierde tot en met zesde lid, achtste en negende lid, 27a, eerste tot en met vierde lid, 28, eerste lid en tweede lid, onderdeel e, 29, eerste, derde, vijfde, zevende en negende lid, 30, eerste tot en met derde lid, 31, tweede lid, 32, tweede lid, 33, eerste tot en met vierde, zevende en achtste lid, 33a, eerste lid, tweede lid, aanhef, vierde en vijfde lid, 33c, eerste en derde lid, 34, eerste en tweede lid, 35, eerste lid, onderdelen a tot en met d en tweede tot en met vijfde lid, 36, tweede lid, 38, tweede en vierde lid, 40, vierde en vijfde lid, 42, eerste en tweede lid, 44, eerste tot en met derde lid, 45, tweede en vierde lid, 49, tweede lid, aanhef en derde lid, 50, 51, eerste tot en met derde lid, 52, eerste lid, aanhef, tweede en derde lid, 53, eerste tot en met vierde lid, 54, eerste tot en met vijfde lid, 55, eerste tot en met derde lid, 56, eerste tot en met derde en vijfde lid, 57, eerste, tweede en vierde lid, 58, 59, eerste, tweede en vierde lid, 60, aanhef en onderdeel c, 61, tweede lid, 64, eerste en vierde lid, 65, tweede lid, 66, eerste, tweede, vijfde, zesde, achtste en twaalfde lid, 70, vijfde lid, 78, eerste en derde lid, 79, 81, vierde lid, onderdelen a en b, 82, tweede lid, onderdelen a tot en met c en vierde tot en met zesde lid, 83, eerste en derde lid, 84, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, zesde lid, aanhef, zevende lid, onderdelen a tot en met c en slot, achtste en negende lid, 85, eerste tot en met derde lid, 87, vijfde lid, 88, eerste lid, aanhef, 88a, eerste lid en tweede lid, aanhef, 89, eerste en tweede lid, 90, eerste lid, 91, eerste en tweede lid, 93a, eerste lid, tweede lid, aanhef en vierde lid, 93b, eerste lid, 93c, eerste en tweede lid, 93d, vierde lid, 93e, 93f, eerste en tweede lid, 93g, eerste lid, 93i, derde, vierde en zesde lid, 93j, tweede lid, en 93m, eerste lid;

b. artikel 2, derde lid, van de bijlage, bedoeld in artikel 93d.

ARTIKEL II

De Wet toezicht verzekeringsbedrijf 19932 wordt als volgt gewijzigd:

A

De naam «Verzekeringskamer» wordt vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in:

a. de opschriften van hoofdstuk III, afdeling 2, paragraaf 5 en afdeling 4, paragraaf 6;

b. de artikelen 1, eerste lid, onderdeel ij, 2, eerste en tweede lid, 3, aanhef en onderdeel a, 4, derde lid, 6, eerste tot en met derde lid, 7, eerste lid, 8, eerste en tweede lid, 9, eerste lid, aanhef, 10, eerste en tweede lid, 11, eerste tot en met vierde lid, 11a, 13, derde lid, onderdeel a, vijfde en zesde lid, 14, tweede lid, 18, eerste lid en tweede lid, aanhef, 24, eerste lid, 25, eerste lid, 26, eerste lid, aanhef en tweede lid, aanhef, 27, tweede lid, aanhef, 28, vierde tot en met zesde lid, 29, eerste en tweede lid, 30, 31, 33, tweede lid, 34, 35, 36, eerste en derde lid, 37, eerste tot en met vierde lid, 38, eerste en derde tot en met vijfde lid, 39, eerste lid, 40, eerste lid, aanhef, tweede lid, aanhef en derde lid, 41, tweede lid, aanhef, 42, tweede lid, 44, tweede lid, 45, tweede en vierde lid, 46, 47, 48, eerste en tweede lid, 49, eerste lid, aanhef en derde tot en met vijfde lid, 52, tweede en derde lid, 54, eerste en tweede lid, derde lid, aanhef en onderdelen a en b, vierde tot en met zesde, achtste en negende lid, 54a, eerste tot en met vierde lid, 55, eerste lid en tweede lid, onderdeel e, 56, eerste, derde, vijfde, zevende en negende lid, 57, eerste tot en met vierde lid, 64, tweede lid, 65, 66, vijfde en zevende lid, 68, vierde en vijfde lid, 69, tweede lid, 69a, onderdelen d en e, 69b, 69d, tweede en derde lid, 69e, 69g, eerste lid, tweede lid, aanhef en derde lid, 69h, eerste en tweede lid, 69i, eerste lid, aanhef en derde lid, 69j, derde lid, 69k, derde lid, 70, tweede lid, 71, tweede lid, 72, eerste tot en met vierde en zevende lid, 72a, eerste lid, tweede lid, aanhef, vierde en vijfde lid, 72c, eerste en derde lid, 73, eerste lid, 74, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 75, eerste lid, onderdelen a tot en met d en tweede tot en met vierde lid, 76, tweede lid, 77, eerste en derde lid, vierde lid, aanhef en vijfde tot en met zevende lid, 78, 80, eerste en derde tot en met zesde lid, 81, eerste tot en met zesde lid, 82, eerste lid, 83, 84, eerste en tweede lid, 85, tweede en zesde lid, 86, eerste en tweede lid, 88, eerste en tweede lid, 89, tweede lid, 90, 91, eerste en tweede lid, 93, eerste tot en met derde lid, 94, vijfde en achtste lid, 98, tweede lid, 99, tweede lid, 100, eerste tot en met vierde, zevende en achtste lid, 100a, eerste lid, tweede lid, aanhef, vierde en vijfde lid, 100b, eerste en derde lid, 101, eerste lid, 102, eerste tot en met vierde lid, 103, eerste lid, onderdelen a tot en met d en tweede tot en met vierde lid, 104, tweede lid, 105, eerste tot en met derde lid, 106, 109, vierde tot en met tiende lid, 111, eerste lid, aanhef, 112, eerste lid, aanhef, 113, eerste lid, aanhef, tweede en derde lid, 114, eerste lid, aanhef en tweede lid, 115, eerste tot en met vierde en zesde lid, 116, eerste lid, aanhef en tweede lid, 117, 118, tweede lid, aanhef, derde en vierde lid, 120, eerste tot en met derde en vijfde lid,121, eerste lid, aanhef, tweede lid, aanhef en vierde lid, 122, eerste tot en met vierde lid, vijfde lid, aanhef en zesde tot en met negende lid, 123, eerste lid, 124, eerste tot en met derde lid, 125, tweede lid, 126, 128, eerste tot en met derde en zesde lid, 129, eerste lid, aanhef, tweede lid, aanhef, vierde en vijfde lid, 130, eerste tot en met achtste lid, 131, eerste tot en met vijfde lid, 132, eerste, tweede en vijfde tot en met zevende lid, 133, tweede lid, 134, 136, eerste tot en met vierde lid, 137, eerste tot en met vierde, zesde en zevende lid, 138, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 139, 140, eerste tot en met derde en vijfde lid, 141, eerste, tweede en vierde lid, 142, eerste tot en met vierde en zesde tot en met achtste lid, 143, eerste tot en met derde, vijfde en zesde lid, 144, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 145, 146, eerste tot en met vierde en zesde lid, 147, eerste, tweede en vierde lid, 147a, eerste lid, onderdeel b, 147b, eerste tot en met derde lid en vierde lid, onderdelen a tot en met c, 147c, eerste lid, aanhef en onderdeel b, tweede, derde, vijfde en zesde lid, 147d, tweede en derde lid, 147e, eerste tot en met vierde, zesde, achtste en negende lid, 147f, 147g,147h,147j, eerste lid, vierde lid, aanhef en vijfde lid, 147k, eerste lid, onderdeel b, tweede, vierde tot en met achtste en elfde lid, 147l, eerste en derde lid, 147m, eerste en tweede lid, 148, aanhef en onderdeel c, 149, eerste en tweede lid, 150, tweede lid en derde lid, aanhef, 153, eerste en vierde lid, 155, eerste en tweede lid, 156, eerste lid, aanhef en onderdeel a, tweede lid, vijfde lid, aanhef, zesde, achtste, elfde en dertiende lid, 157, vierde lid, 160, derde lid, 161, vijfde lid, 164a, eerste lid, 164b, eerste lid, 164c, eerste tot en met derde lid, 165, zesde lid, 169, eerste, derde en vierde lid, 170, 174, vierde lid, onderdelen a en b, 175, tweede lid, onderdelen a tot en met c en vierde tot en met zesde lid, 175a, eerste en derde lid, 176, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, zesde lid, aanhef, zevende lid, onderdelen a tot en met c en slot, achtste en negende lid, 177, eerste tot en met derde lid, 178, eerste en tweede lid, 179, derde lid, vierde lid, onderdeel b en achtste lid, 181, vijfde lid, aanhef en onderdeel a en zesde lid, 182, vijfde lid, 183, eerste lid, aanhef, 183a, eerste lid en tweede lid, aanhef, 184, eerste en tweede lid, 185, eerste lid, 186, eerste tot en met vierde lid, 188a, eerste lid, tweede lid, aanhef en vierde lid, 188b, eerste lid, 188c, eerste en tweede lid, 188d, vierde lid, 188e, 188f, eerste en tweede lid, 188g eerste lid, 188i, derde, vierde en zesde lid, 188j, tweede lid, 188m, eerste lid, 191, eerste lid, aanhef, en 203;

c. artikel 2, derde lid, van de bijlage, bedoeld in artikel 188d.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vierde tot het vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. Onze Minister en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen de voorzitter en de andere leden van het bestuur, alsmede de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht bij gezamenlijk besluit schorsen.

2. In het vijfde lid (nieuw) wordt na «benoemingen» ingevoegd: , schorsingen.

C

Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7a

De raad van toezicht van de Pensioen- & Verzekeringskamer stelt jaarlijks voor 1 november een begroting vast voor het volgende jaar. De begroting behoeft de goedkeuring van Onze Minister en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk.

D

Na artikel 187 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 187a

Onze Minister en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zenden in 2005 en vervolgens telkens na vijf jaar aan de Staten-Generaal een gezamenlijk verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de Pensioen- & Verzekeringskamer.

ARTIKEL III

In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek3 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in de artikelen 348, 353, tweede lid, 355, vierde lid, 358, derde lid en 428, derde en vierde lid.

ARTIKEL IV

In de Pensioen- en spaarfondsenwet4 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in:

a. de artikelen 1, eerste lid, onderdeel j, 3a, derde lid, 4 tweede tot en met vierde lid, 5, tweede, derde en vijfde tot en met negende lid, 5a, tweede lid, 6c, derde lid, 6d, eerste tot en met derde lid, 9a, tweede lid, 9b, derde lid, 9c, tweede en derde lid, 10, derde lid, 10a, 10b, tweede, derde, vijfde, negende en tiende lid, 11, eerste lid, aanhef, en derde lid, 12, eerste en tweede lid, 19, 20, eerste en tweede lid, 20a, eerste, tweede en vierde lid, 21, eerste, tweede, vierde, zevende en achtste lid, 22, eerste en derde lid, 23, eerste tot en met derde en vijfde lid, 23a, eerste lid, 23b, eerste en tweede lid, 23c, vierde lid, 23d, 23e, eerste en tweede lid, 23f, eerste lid, 23h, derde, vierde en zesde lid, 23i, tweede lid, 23l, eerste tot en met vierde en zesde lid, 23m, eerste lid, aanhef, tweede en derde lid, 24, 25, eerste tot en met derde lid, 29, eerste en derde lid, 32a, eerste lid, onderdeel c, 1° en onderdeel d, 32b, eerste lid, aanhef en onderdeel c, 1°, en 32ba, eerste lid, onderdeel f, 1° en onderdeel g;

b. artikel 2, derde lid, van de bijlage als bedoeld in artikel 23c.

ARTIKEL V

In de Wet tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enkele andere wetten onder meer met het oog op verbetering van het toezicht op de invoering van een verbod op uitstelfinanciering van pensioenaanspraken en verduidelijking van de regels inzake waardeoverdracht van pensioen (wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht) (Stb. 1999, 592) wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in artikel VIII, tweede lid.

ARTIKEL VI

In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen5 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in artikel 28, tweede lid.

ARTIKEL VII

In de Wet gevolgen privatisering ABP6 voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in artikel 3, derde lid.

ARTIKEL VIII

In de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds7 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in de artikelen 1, 4, zesde lid, 8, eerste tot en met derde lid, 9, eerste tot en met derde lid, 14, eerste lid, 16, eerste tot en met derde lid, 17, 18, en 24, eerste lid, onderdeel d.

ARTIKEL IX

In de Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen8 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in de artikelen 1, onderdeel g, 7, eerste tot en met vierde lid, en 8.

ARTIKEL X

In de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden9 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in de artikelen 2 en 17, tweede lid.

ARTIKEL XI

In de Wet privatisering ABP10 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in artikel 3, vijfde lid.

ARTIKEL XII

In de Wet privatisering FVP11 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in de artikelen 1, onderdeel d, 2, vijfde lid, 5, eerste, derde tot en met vijfde lid,6, eerste tot en met vijfde lid, 7, eerste tot en met vijfde lid, en 9, onderdelen c en d.

ARTIKEL XIII

In de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 199812 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in de artikelen 2, eerste tot en met derde lid, 16, tweede lid, 17, tweede lid, 18, tweede lid, 21, tweede lid, 24, tweede lid, 26, eerste lid, 27, eerste en vijfde tot en met achtste lid, 28, eerste en tweede lid, 29, 30, eerste tot en met derde lid, en 31, eerste en tweede lid.

ARTIKEL XIV

In de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds13 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in de artikelen 3, eerste, vierde en vijfde lid, 16, en 16a.

ARTIKEL XV

In de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling14 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in:

a. de artikelen 1, eerste lid, onderdeel h, 2, eerste, zesde en zevende lid, onderdeel b, 18, 18a, eerste en tweede lid, 18b, eerste, tweede en vierde lid, 19, eerste, tweede, vierde, zevende en achtste lid, 20, eerste en derde lid, 21, eerste en tweede lid, 21a, eerste lid, 21b, eerste en tweede lid, 21c, vierde lid, 22 en 26;

b. artikel 2, derde lid, van de bijlage als bedoeld in artikel 21c.

ARTIKEL XVI

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering15 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in artikel 1001, zesde lid.

ARTIKEL XVII

In de Ziekenfondswet16 wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in de artikelen 17, vijfde lid en 43b, tweede lid.

ARTIKEL XVIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 april 2000 ingediende voorstel van wet houdende een nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 200.)17 (kamerstukken II 1999/2000, 27 073) tot wet wordt verheven, komt met ingang van het tijdstip waarop die wet in werking treedt, dan wel indien deze wet op een later tijdstip in werking treedt, met ingang van dat latere tijdstip, artikel XIV van deze wet als volgt te luiden:

ARTIKEL XIV

In de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 200. wordt de naam «Verzekeringskamer» vervangen door «Pensioen- & Verzekeringskamer» in:

a. de artikelen 1, onderdeel b, 6, tweede lid, onderdeel d, 9, eerste tot en met derde lid, 17, eerste en tweede lid, 18, eerste lid, 19, eerste en tweede lid, 20, vierde lid;

b. artikel 2, derde lid, van de bijlage als bedoeld in artikel 20.

ARTIKEL XIX

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 september 2000 ingediende voorstel van wet tot het voorzien in bepalingen ter introductie van een niet-sectorspecifieke toezichtsdimensie in de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (kamerstukken II 1999/2000, 27 290, nr. 2) tot wet wordt verheven en in werking treedt na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt met ingang van het tijdstip waarop die wet in werking treedt, in de artikelen IV en V van die wet «Verzekeringskamer» vervangen door: Pensioen- & Verzekeringskamer.

ARTIKEL XX

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2000

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de zestiende januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1995, 368, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 december 1999, Stb. 590.

XNoot
2

Stb. 1994, 252, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2000, Stb. 628.

XNoot
3

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 11.

XNoot
4

Stb. 1981, 18, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2000, Stb. 628.

XNoot
5

Stb. 1984, 269, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 juli 2000, Stb. 314.

XNoot
6

Stb. 1996, 564.

XNoot
7

Stb. 1954, 407, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1999, Stb. 190.

XNoot
8

Stb. 1993, 735, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 1997, Stb. 465.

XNoot
9

Stb. 1986, 117, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

XNoot
10

Stb. 1995, 639, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2000, Stb. 628.

XNoot
11

Stb. 1998, 457, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2000, Stb. 628.

XNoot
12

Stb. 1998, 438, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 2000, Stb. 496.

XNoot
13

Stb. 1949, J 121, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 1999, Stb. 592.

XNoot
14

Stb. 1972, 400, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 december 2000, Stb. 570.

XNoot
15

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2000, Stb. 2001, 11.

XNoot
16

Stb. 1992, 391, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 december 2000, Stb. 571.

XNoot
17

Stb. 2000, 628.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1999/2000, 2000/2001, 27 251.

Handelingen II 2000/2001, blz. 1287.

Kamerstukken I 2000/2001, 27 251 (77, 77a).

Handelingen I 2000/2001, blz. 404.

Naar boven