Besluit van 27 maart 2001 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 december 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 26 maart 2001, Directie Wetgeving, nr. 5088708/01/6;

Gelet op artikel VII van de wet van 21 december 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 21 december 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden) treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 maart 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven