Besluit van 20 maart 2001 tot inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, van de wet van 13 december 2000, tot wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede enige andere wetten (Stb. 2001, 11), tot inwerkingtreding van de Wet openstelling huwelijk (Stb. 2001, 9) tot inwerkingtreding van de wet van 21 december 2000, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek adoptie door personen van hetzelfde geslacht (Stb. 2001, 10) tot inwerkingtreding van de wet van 8 maart 2001, tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht (Stb. 2001, 128)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 16 maart 2001, Directie Wetgeving, nr. 5085314/01/6;

Gelet op artikel VII van de wet van 13 december 2000 tot wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van enige andere wetten (Stb. 2001, 11), artikel IV van de Wet openstelling huwelijk (Stb. 2001, 9), artikel III van de wet van 21 december 2000, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 2001, 10), alsmede gelet op artikel IV van de wet van 8 maart 2001, tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht (Stb. 2001, 128);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel I, onderdeel A, van de wet van 13 december 2000 tot wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van enige andere wetten, treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Artikel 2

De wet openstelling huwelijk treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Artikel 3

De wet van 21 december 2000, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht) treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Artikel 4

De wet van 8 maart 2001, tot aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht, treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 maart 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven