Besluit van 14 december 2000 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet personenvervoer 2000 en het Besluit personenvervoer 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 december 2000, nr. CDJZ/WVW/2000-1451, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 143 van de Wet personenvervoer 2000 en artikel144 van het Besluit personenvervoer 2000;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet personenvervoer 2000, met uitzondering van de artikelen 15 tot en met 18, 51 tot en met 60, 63, 65, 66, 67, 68, 87, vierde lid, en 100, tweede lid, en het Besluit personenvervoer 2000, met uitzondering van de artikelen 9, 82 en 83, treden in werking met ingang van 1 januari 2001.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2000

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de achtentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven