Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2000, 52AMvB

Besluit van 26 januari 2000 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1999 (Stb. 598) tot wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 januari 2000, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/IW/2000/1643a;

Gelet op artikel II van de Wet van 22 december 1999 (Stb. 598) tot wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 22 december 1999 (Stb. 598) tot wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 januari 2000

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K. G. de Vries

Uitgegeven de achtste februari 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals