Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2000, 436AMvB

Besluit van 26 september 2000 tot inwerkingtreding van enige bepalingen van de Overgangswet verzorgingshuizen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 september 2000, Z/VU-2107576;

Gelet op artikel 69, eerste lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 65a, 65b, 67 en 68 van de Overgangswet verzorgingshuizen treden in werking met ingang van 1 januari 2001.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 september 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. M. Vliegenthart

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals