Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2000, 419AMvB

Besluit van 25 september 2000, houdende inwerkingtreding van de wet van 13 april 2000 tot wijziging van de Drank- en Horecawet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 september 2000, kenmerk GZB/GZ 2.107.411;

Gelet op ARTIKEL VIII van de wet van 13 april 2000, Stb. 184, tot wijziging van de Drank- en Horecawet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 13 april 2000, Stb. 184, tot wijziging van de Drank- en Horecawet treedt, met uitzondering van onderdeel W van ARTIKEL I, in werking met ingang van 1 november 2000.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 september 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zeventiende oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals