Besluit van 25 september 2000, houdende inwerkingtreding van de wet van 13 april 2000 tot wijziging van de Drank- en Horecawet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 september 2000, kenmerk GZB/GZ 2.107.411;

Gelet op ARTIKEL VIII van de wet van 13 april 2000, Stb. 184, tot wijziging van de Drank- en Horecawet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 13 april 2000, Stb. 184, tot wijziging van de Drank- en Horecawet treedt, met uitzondering van onderdeel W van ARTIKEL I, in werking met ingang van 1 november 2000.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 september 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zeventiende oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven