Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2000, 410AMvB

Besluit van 6 oktober 2000, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 september 2000, houdende wijziging van de Tracéwet (eerste tranche)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 oktober 2000, nr. CDJZ/WBI/2000-1204, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van de wet van 6 september 2000, houdende wijziging van de Tracéwet (eerste tranche);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 6 september 2000, houdende wijziging van de Tracéwet (eerste tranche), (Stb. 396) treedt in werking met ingang van 15 oktober 2000.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 oktober 2000

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

J. P. Pronk

Uitgegeven de twaalfde oktober 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals