Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2000, 384AMvB

Besluit van 27 september 2000 tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 september 2000, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/BU/2000/62149;

Gelet op artikel 25 van de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ treedt in werkinig met ingang van 1 januari 2001.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 september 2000

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste september 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals