Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2000, 33AMvB

Besluit van 17 januari 2000, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 6 oktober 1999, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1999 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten (Stb. 459)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 januari 2000, nr. CDJZ/WBI/1999-1957, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de wet van 6 oktober 1999, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1999 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten (Stb. 459);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 6 oktober 1999, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1999 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten (Stb. 459) treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 januari 2000

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals