Besluit van 4 juli 2000, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 juni 2000 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro (Stb. 267)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 juni 2000, no. 5036221/00/6;

Gelet op artikel II van de Wet van 8 juni 2000 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro, Stb. 267;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 8 juni 2000 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro (Stb. 267) treedt in werking op 1 september 2000.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 juli 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de dertiende juli 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven