Besluit van 25 mei 2000 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 10 mei 2000, Stb. 204, houdende wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 mei 2000, directie wetgeving nr. 5029346/00/6;

Gelet op artikel VI van de Wet van 10 mei 2000, Stb. 204, houdende wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 10 mei 2000, Stb. 204, houdende wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen) treedt in werking op 1 juni 2000.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 mei 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de dertigste mei 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven