Besluit van 24 mei 2000 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 24 december 1998 (Stb. 1999, 9) tot wijziging van de Wet op de kansspelen (Speelautomaten) alsmede van het Speelautomatenbesluit 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 19 mei 2000, Directie Wetgeving, nr. 5029956/00/6, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel V van de Wet van 24 december 1998 (Stb. 1999, 9) tot wijziging van de Wet op de kansspelen (Speelautomaten) en op artikel 22 van het Speelautomatenbesluit 2000;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 juni 2000 treedt in werking de Wet van 24 december 1998 (Stb. 1999, 9) tot wijziging van de Wet op de kansspelen (Speelautomaten).

Artikel 2

Met ingang van 1 juni 2000 treedt in werking het Speelautomatenbesluit 2000.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 mei 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

M. J. Cohen

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de dertigste mei 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven