Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2000, 129AMvB

Besluit van 15 maart 2000, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Remigratiewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, van 10 maart 2000, nr. CIM2000/59992;

Gelet op artikel 16 van de Remigratiewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Remigratiewet treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2000

Beatrix

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R. H. L. M. van Boxtel

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals