Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2000, 115AMvB

Besluit van 1 maart 2000, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpassing arbeidsduur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A.E. Verstand-Bogaert, van 23 februari 2000, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/RV/2000/11697;

Gelet op artikel 5 van de Wet aanpassing arbeidsduur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet aanpassing arbeidsduur treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A.E. Verstand-Bogaert is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 maart 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. E. Verstand-Bogaert

Uitgegeven de eenentwintigste maart 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals