Besluit van 22 december 1999 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 december 1999 tot wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg, van 22 december 1999, nr. MLB/JZ/1999/52.624;

Gelet op artikel X van de wet van 22 december 1999 (Stb. 573), tot wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 22 december 1999 (Stb. 573), tot wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage), treedt in werking met ingang van 1 januari 2000, met uitzondering van artikel I, onderdeel A.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 december 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Uitgegeven de achtentwintigste december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven