Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 1999, 561AMvB

Besluit van 16 december 1999, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 535) en het besluit van 16 december 1999 tot wijziging van het Besluit personenvervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 560)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 december 1999, nr. CDJZ/WVW/1999-1912, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel XIV van de wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 535) en artikel VII van het besluit van 16 december 1999, tot wijziging van het Besluit personenvervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 560);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 9 december 1999 tot wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 535) en het besluit van 16 december 1999, tot wijziging van het Besluit personenvervoer (deregulering taxivervoer) (Stb. 560), met uitzondering van artikel I, onderdelen A, U en V, treden in werking met ingang van 1 januari 2000.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 1999

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals