Besluit van 4 februari 1999, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet I

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 januari 1999, Directie Wetgeving, nr. 743124/99/6;

Gelet op artikel CCIV van de Reparatiewet I;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Reparatiewet I treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van artikel CLXIV.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 februari 1999

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zestiende februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven