Besluit van 17 juni 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht) en van het Besluit van 1 februari 1999 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de herziening van het fiscaal procesrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 11 juni 1999, directie wetgeving, nr. 763932/99/6;

Gelet op artikel VI van de Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht), met uitzondering van artikel II voor zover het betreft artikel 2, tweede lid, van de Tariefcommissiewet, en het Besluit van 1 februari 1999 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de herziening van het fiscaal procesrecht treden in werking op 1 september 1999.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 juni 1999

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de eerste juli 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven