Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 1999, 143AMvB

Besluit van 19 maart 1999 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Infectieziektenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 maart 1999, GZB/GZ 99-1102;

Gelet op artikel 43 Infectieziektenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Infectieziektenwet treedt in werking op 1 april 1999.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 maart 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de dertigste maart 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals