Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1999, 100AMvB

Besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van onze Minister van Justitie van 4 februari 1999, Directie Wetgeving, nr. 744300/99/6;

Gelet op artikel 23 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus treedt in werking met ingang van 1 april 1999.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech, 15 februari 1999

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de tweede maart 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals