Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatsblad 1998, 740AMvB

Besluit van 24 december 1998 tot inwerkingtreding van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 24 december 1998 nr. DJZ/BR/1072-98;

Gelet op artikel 7 van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 december 1998

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de dertigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals