Besluit van 24 december 1998 tot inwerkingtreding van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 24 december 1998 nr. DJZ/BR/1072-98;

Gelet op artikel 7 van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 december 1998

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de dertigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven