Besluit van 9 november 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Penitentiaire beginselenwet en de Penitentiaire maatregel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2 november 1998 (723172/98/6);

Gelet op artikel 94 van de Penitentiaire beginselenwet, artikel 60 van de Penitentiaire maatregel en artikel II van het besluit van 11 juni 1998 tot wijziging van artikel 50 van de Penitentiaire maatregel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De Penitentiaire beginselenwet treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

ARTIKEL II

De Penitentiaire maatregel alsmede het besluit van 11 juni 1998 tot wijziging van artikel 50 van de Penitentiaire maatregel treden in werking met ingang van 1 januari 1999.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 november 1998

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zeventiende november 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven