Besluit van 9 november 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Stb. 1998, 445); Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 1998, 446); Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 1998, 448)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2 november 1998, Directie Wetgeving, nr. 720696/98/6;

Gelet op artikel III van de Wet van 25 juni 1998 (Stb. 445) en op artikel LV van de Wet van 25 juni 1998 (Stb. 446) en op artikel XII van de Wet van 1 juli 1998 (Stb. 448);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Stb. 1998, 445), de Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 1998, 446) en de Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 1998, 448) treden in werking op 1 december 1998.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 november 1998

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zeventiende november 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven