Besluit van 25 september 1998 tot vaststelling van het inwerkingtredingsbesluit Wet financiering loopbaanonderbreking

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 augustus 1998, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/RV/98/18448;

Gelet op artikel 20 van de Wet financiering loopbaanonderbreking:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet financiering loopbaanonderbreking treedt in werking met ingang van 1 oktober 1998.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 september 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. E. Verstand-Bogaert

Uitgegeven de zeventiende september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven