Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1998, 544AMvB

Besluit van 25 september 1998 tot vaststelling van het inwerkingtredingsbesluit Wet financiering loopbaanonderbreking

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 augustus 1998, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/RV/98/18448;

Gelet op artikel 20 van de Wet financiering loopbaanonderbreking:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet financiering loopbaanonderbreking treedt in werking met ingang van 1 oktober 1998.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 september 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. E. Verstand-Bogaert

Uitgegeven de zeventiende september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals