Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 1998, 533AMvB

Besluit van 21 augustus 1998, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet inburgering nieuwkomers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid van 13 augustus 1998, nr. CIM98/1299;

Gelet op artikel 25 van de Wet inburgering nieuwkomers;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet inburgering nieuwkomers treedt in werking met ingang van 30 september 1998.

Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 augustus 1998

Beatrix

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R. H. L. M. van Boxtel

Uitgegeven de achtste september 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals