Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1998, 508AMvB

Besluit van 15 juli 1998 tot inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement ter wijziging van de non-activiteitsbepalingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 juli 1998, directoraat-generaal Constitutionele Zaken & Koninkrijksrelaties, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, CW98/U912;

Gelet op artikel III van de Wet tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement ter wijziging van de non-activiteitsbepalingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement ter wijziging van de non-activiteitsbepalingen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 15 juli 1998

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de twintigste augustus 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals