Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 1998, 437AMvB

Besluit van 2 juli 1998, houdende inwerkingtreding van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies en het Besluit volksgezondheidssubsidies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 juni 1998, DWJZ-U-98814;

Gelet op artikel 10 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies en artikel 46 van het Besluit volksgezondheidssubsidies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Kaderwet volksgezondheidssubsidies en het Besluit volksgezondheidssubsidies treden in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juli 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de eenentwintigste juli 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal