Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 1998, 428AMvB

Besluit van 2 juli 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Elektriciteitswet 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 30 juni 1998, nr. 98044617 WJA/W;

Gelet op artikel 79, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 1 tot en met 16, met uitzondering van artikel 16, eerste lid, onderdelen e en f, en tweede lid, onderdeel c, alsmede de artikelen 17 tot en met 22, 36 tot en met 38, 50, 58 tot en met 65, 66, onderdeel 1, 67, 69 tot en met 77 en 78, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 treden in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juli 1998

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de zestiende juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager