Besluit van 24 juni 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 14 mei 1998, houdende Regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 1998, Directie Arbeidsmarkt, Nr. AM/ARV/98/1669;

Gelet op artikel 24 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs treedt in werking met ingang van 1 juli 1998.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juni 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de dertigste juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven