Besluit van 18 juni 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 18 juni 1998 tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1998, 356)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 16 juni 1998, nr. CWI98/U729, gedaan mede namens Onze Minister-President en Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel VIII van de wet van 18 juni 1998 tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1998, 356);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 18 juni 1998 tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1998, 356) treedt in werking met ingang van 30 juni 1998.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 juni 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven