Besluit van 26 mei 1998, tot vaststelling van de geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 25 mei 1998, nr. 698490/98/6, directie wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Gelet op artikel 5, elfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek luidt: van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de voltrekking van het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 mei 1998

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de negenentwintigste mei 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven