Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1998
Nr. 310

Gepubliceerd op 29 mei 1998Besluit van 26 mei 1998, tot vaststelling van de geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 25 mei 1998, nr. 698490/98/6, directie wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Gelet op artikel 5, elfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek luidt: van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de voltrekking van het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 mei 1998

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de negenentwintigste mei 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl