Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 1998, 297AMvB

Besluit van 18 mei 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de rijkswet van 6 november 1997, houdende wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de Wet havenstaatcontrole (Stb. 1997, 558)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 mei 1998, nr. DGG/J-98004504, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de rijkswet van 6 november 1997, houdende wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de Wet havenstaatcontrole (Stb. 1997, 558);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I van de rijkswet van 6 november 1997, houdende wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de Wet havenstaatcontrole (Stb. 1997, 558), treedt in werking met ingang van 1 juni 1998.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 mei 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de achtentwintigste mei 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal