Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 1998, 296AMvB

Besluit van 18 mei 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet havenstaatcontrole

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 mei 1998, nr. DGG/J-98004503, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 38 van de Wet havenstaatcontrole;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet havenstaatcontrole treedt in werking met ingang van 1 juni 1998.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 mei 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de achtentwintigste mei 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal