Besluit van 24 december 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding tot het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 1997, GVM/MO-U976697;

Gelet op artikel III van de Wet van 24 december 1997 tot het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid (Stb. 766);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 24 december 1997 tot het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid (Stb. 766) treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven