Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1997, 758AMvB

Besluit van 15 december 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Kaderwet SZW-subsidies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 1997, nr. WBJA/W1/971419;

Gelet op artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ENIG ARTIKEL

De Kaderwet SZW-subsidies treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1997

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de negenentwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager