Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet geregistreerd partnerschap

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 18 december, nr. 670498/97/6, directie Wetgeving;

Gelet op artikel 2 van Hoofdstuk 13 van de Aanpassingswet geregistreerd partnerschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Aanpassingswet geregistreerd partnerschap treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de negenentwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven