Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1997, 746AMvB

Besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet geregistreerd partnerschap

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 18 december, nr. 670498/97/6, directie Wetgeving;

Gelet op artikel 2 van Hoofdstuk 13 van de Aanpassingswet geregistreerd partnerschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Aanpassingswet geregistreerd partnerschap treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de negenentwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager