Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 1997, 721AMvB

Besluit van 15 december 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 oktober 1997 tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (financieringsmodel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 9 december 1997, nummer GBA97/U319;

Gelet op artikel II van de Wet van 30 oktober 1997 tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (financieringsmodel);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 30 oktober 1997 tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (financieringsmodel) (Stb. 1997, 546) treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Uitgegeven de negenentwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager