Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 1997, 689AMvB

Besluit van 16 december 1997, houdende de inwerkingtreding van de Wet van 19 november 1997 tot wijziging van de Wet Infrastructuurfonds (Stb. 1997, 662)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 december 1997, nr. DGP/WJZ/V-725941, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Gelet op artikel III van de Wet van 19 november 1997 tot wijziging van de Wet Infrastructuurfonds (Stb. 1997, 662);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 19 november 1997 tot wijziging van de Wet Infrastructuurfonds (Stb. 1997, 662) treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 1997

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager