Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 1997, 637AMvB

Besluit van 4 december 1997, houdende bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Kaderwet EZ-subsidies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 27 november 1997, nr. WJA/JZ 97074053;

Gelet op artikel 12 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Kaderwet EZ-subsidies treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 december 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de zestiende december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager