Besluit van 4 december 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de medische keuringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 1997, GZB/GZ 97-6928;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Wet op de medische keuringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet op de medische keuringen treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 december 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zestiende december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven