Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 1997, 540AMvB

Besluit van 14 november 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Mededingingswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 13 november 1997, nr. 97070462 WJA/W;

Gelet op artikel 107, eerste lid, van de Mededingingswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Mededingingswet, met uitzondering van de artikelen 98 en 99, treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 november 1997

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de vijfentwintigste november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager