Besluit van 23 september 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 25 juni 1997, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, de Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderingstoestanden en de Kaderwet dienstplicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 16 september 1997, nr. CWW 85/014, directie juridische zaken;

Gelet op artikel XVIII van het Besluit van 25 juni 1997, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, de Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderingstoestanden en de Kaderwet dienstplicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 25 juni 1997 (Stb. 339), houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, de Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderingstoestanden en de Kaderwet dienstplicht treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 september 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de zestiende oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven